5 września 2016

Oferta

ZAKRES USŁUG:

 • doradztwo podatkowe;
 • kompleksowa obsługa firm w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, podatkowej księgi przychodów i rozchodów;
 • sprawy kadrowo-płacowe: przygotowywanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych oraz dokumentów związanych z zatrudnieniem pracowników, zgłaszanie pracowników w ZUS, przygotowywanie dokumentów związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, sporządzanie list płac pracowników na umowę o pracę oraz rozliczanie umów cywilnoprawnych, aktualizacje danych płatnika oraz pracowników objętych zgłoszeniem ZUS, sporządzanie zbiorczego polecenia księgowania listy płac;
 • sprawozdania finansowe, raporty finansowe, sprawozdania statystyczne;
 • deklaracje podatkowe, rozliczenia finansowo-księgowe z uwzględnieniem rozliczeń środków unijnych;
 • sporządzanie formularzy do NBP, PFRON oraz Urzędu Statystycznego;
 • biznesplany, prognozy, przepływy;
 • przeglądy zapisów księgowych, analiza danych finansowych;
 • doradztwo w prowadzeniu działalności gospodarczej i zarządzania (zakładanie spółek, rejestracja w KRS, US, ZUS);
 • doradztwo ekonomiczno-prawne;
 • doradztwo w zakresie identyfikacji potrzeb i wdrażania zintegrowanych systemów informatycznych wspierających procesy biznesowe;
 • doradztwo w zakresie restrukturyzacji podmiotów gospodarczych;
 • plany restrukturyzacji;
 • przekształcenia działalności osób fizycznych w spółki osobowe i kapitałowe;
 • łączenia, przekształcenia i aporty w spółkach kapitałowych;
 • wdrażanie zasad budżetowania i controllingu;
 • szkolenia w zakresie podatków, działalności gospodarczej, finansów, zarządzania;
 • uczestnictwo w spotkaniach, konsultacje pisemne, telefoniczne lub e-mailowe w kwestii pomocy w zakresie prowadzenia ksiąg podatkowych oraz ewidencji podatkowych oraz w zakresie sporządzania zeznań, deklaracji podatkowych oraz wyjaśnianie spraw księgowych i podatkowych.