5 września 2016

Nasz Zespół

Prezes Zarządu Danuta Dziemianko –  posiada doświadczenie zawodowe w dziedzinie finansów i księgowości, uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (nr licencji 8617/98), wydane przez Ministerstwo Finansów oraz uprawnienia lustracyjne (nr licencji 2881/96), wydane przez Krajową Radę Spółdzielczą. Ukończyła kurs syndyka masy upadłości, nadzorcy sądowego i likwidatora oraz Podyplomowe Studium Zarządzania Środkami Unii Europejskiej dla Przedsiębiorców w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W 2002 r. zdała egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach skarbu państwa.

Członek Zarządu Przemysław Wasilewicz – prawnik, specjalista prawa finansowego. Posiada uprawnienia doradcy podatkowego nr 10427 wydane na podstawie zdanego egzaminu państwowego. Ukończył studium podyplomowe „Rachunkowość Podatkowa” na  Akademii L. Koźmińskiego.

Ekspert ds. podatków i finansów – doradca podatkowy nr 12326, biegły rewident nr 5036, lustrator nr uprawnień 6038/2014, specjalista z prawa podatkowego, wykładowca i autor publikacji z zakresu prawa podatkowego, wieloletni pracownik organów podatkowych, w tym na najwyższych stanowiskach, laureat „PRIMUS INTER PARES” (1980).

Księgowe – 8 osób, w tym 3 osoby posiadają certyfikaty M.F. do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Specjalista ds. kadr – 2 osoby.

Wszyscy pracownicy legitymują się wykształceniem wyższym oraz posiadają wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie  świadczonych usług.