5 września 2016

Kontakt

TRIBOTIUM Sp. z o.o.  Spółka doradztwa podatkowego

Siedziba:
00 -336 Warszawa
ul Kopernika 30 lok.314

Miejsca prowadzenia działalności:


00-336 Warszawa ul. Kopernika 30, lok. 314

15-136 Białystok ul. Króla Zygmunta Augusta 19


Tribotium Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-336 Warszawa ul. Kopernika 30, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000268916; NIP: 966-188-14-27; REGON: 200117670; Kapitał zakładowy: 50 000 zł w całości wpłacony.